Rõuge Ööbikuorg sai uue vaatetorni ja värskendatud külastuskompleksi

Võrumaa populaarne loodusturismi sihtkoht Rõuge Ööbikuorg võtab külastajaid vastu värskendatud taristuga ning pakub alates oktoobrist looduskauneid vaateid uuest Pesapuu-nimelisest vaatetornist.

Pesapuu on 30 m kõrgune ja sellelt avaneb vaade Rõuge järvistule ning muistset linnamäge piiravale 15 m sügavusele Ööbikuorule. Arhitekt Karmo Tõra sulest pärinev, välimuselt kahe linnupesaga puud meenutav torn on tänu efektsele valgustusele pilkupüüdev ka öösiti. Eelmine Ööbikuoru külastuskeskuse vaatetorn lammutati, sest see oli muutunud varisemisohtlikuks.

Foto: Martin Mark

Suvel värskenduskuuri läbinud Ööbikuoru külastuskompleksist leiavad külastajad mitmeid uusi, loodusesse hästi sobituvaid suunaviitasid ja infotahvleid, puhkekohti ning korrastatud rajalõigu. Heas korras matkarajad on olulised, sest see aitab kaasa kaitsealuste elupaikade ja liikide säilimisele ning ennetab oru nõlvade ärauhtumist.

KIK rahastas vaatetorni ja külastuskompleksi taristutöid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja siseriiklikust keskkonnaprogrammist kokku 138 255 euro ulatuses. Ülejäänu ehk 123 788 eurot lisas Rõuge vald.

Rõuge vallavanema Tiit Tootsi sõnul on vaatetorni ja korrastatud külastuskompleksi valmimine lühikese ajaga nii külastajatelt kui ka valla elanikelt palju kiitust saanud. Rõuge Ööbikuoru külastuskompleks, sh uus vaatetorn, on avatud kõigile huvilistele aasta ringi ja tasuta.

_____

KIKi projektikoordinaator
Ülle Välk

Rõuges tehtud tööd on märkimisväärsed ja aitavad kaasa sealsete loodusväärtuste säilimisele.

Tänu uuenenud taristule suunatakse külastajaid liikuma sihipäraselt mööda matkaradasid ja peatuma vaid selleks ettenähtud kohtades. See säästab muu hulgas Ööbikuoru külastuskompleksi alal kasvavaid tallamistundlikke taimi, sh erinevaid orhideelisi.

Vaatetorn on Rõuge valla ja Haanja looduspargi RMK haldusala olulisemaid külastusobjekte looduses. Tegu on ainsa vaate­
torniga Rõuges ning ainsa avaliku tasuta vaatetorniga kogu Haanja looduspargis. See on ainulaadne objekt, mis eksponeerib Haanja looduspargi ja Rõuge Ööbikuoru loodusväärtusi.

________