Metsahaiguste diagnoosimise uued meetodid

Metsapatoloogia ja -geneetika labori peamine tegevusvaldkond on metsahaiguste teaduslik ja rakenduslik uurimine, kasutades moodsaid mikrobioloogia- ja molekulaarmeetodeid (DNA).

DNA-meetodid võimaldavad maailmas tuntud haigustekitajaid täpsemalt ja kiiremini tuvastada. Tänapäeva globaliseeruvas majanduses suurenevad riskid levitada puutaimede ja puiduga ohtlikke metsahaigusi. Majanduslikult on väga tähtis kiiresti kindlaks teha patogeenid taimlas, metsas ja sisse toodud materjalis.

Haigustest kahjustatud metsades saab DNA võimalusi kasutades uurida seenpatogeenide populatsioonide kujunemist, leida haiguspuhangute tekkepõhjused, prognoosida epideemiate kulgu ja leida mooduseid, kuidas kahjustusi vähendada.

Labor annab võimaluse uurida metsageneetiliste ressursside mitmekesisust ning kontrollida paljundatud taimse materjali päritolu ja seisundit.

Renoveeritud labor võimaldab metsapatoloogia ja -geneetika valdkonnas teha nii siseriikliku kui rahvusvahelise arenguhüppe. Labori töötingimused ja moodne sisustus annavad võimaluse suurendada rakenduslike uurimistööde osakaalu ja parandada uuringute kvaliteeti. Mida rohkem on meil teadmisi, seda oskuslikumalt suudame metsi kaitsta ja majandada.