Skip to content
Vaegnägijatele

Loodus linnas - kaheksa head näidet, kuidas elurikkust linnades suurendada!

Projekti edulugu
Looduskaitsekuu 2023 Foto: KIK

Selle aasta looduskaitsekuu teema on "Loodus linnas" ning sel puhul tutvustame Postimees onlines KIKi rahastatud projekte, mis panustavad linnade/alevite elurikkusesse. 

Kliimamuutuste tagajärjel on oodata paduvihmade, üleujutuste, tormide ja kuumalainete kasvu, mis põhjustab probleeme linnades, kus on palju tehiskeskkonda ning vähe rohealasid. Vett mitteläbilaskvatele pindadele langev sademevesi ei saa imbuda ning voolab mööda tänavaid ja muid pindu, põhjustades üleujutusi, reostust ja erosiooni. Tiheasustusaladel on palju soojust neelavaid pindu nagu asfalt ja bituumenkatused, mis kütavad linnaruumi õhku, tekitades kuumalainete ajal soojussaari ehk kõrgema temperatuuriga alasid.

Kõiksugused looduspõhised lahendused leevendavad keskkonnale avaldatavat survet ja suurendavad ökosüsteemi suutlikkust meid varustada.

Just nendest erinevatest lahendustest järgnevates artiklites juttu tulebki. Avaldame artiklid ka KIKi kodulehel, et kõikidel huvilistel oleks võimalik nendega tutvuda. 

Artiklid olid üleval 29. mai - 11. juuni 2023 Postimees onlines. 

Postimees 1

 

Postimees nädal 2

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

Looduskaitsekuu info Keskkonnaameti kodulehel