Vooluveekogude tervendamiseks soovitakse toetust üle 2 miljoni euro

23. märts 2018 | 10:38

KIKile laekus tähtajaks kuus taotlust vooluveekogude tervendamise projektide rahastamiseks. Kokku küsitakse toetust 2 052 484 eurot ning projektide kogumaksumus on 2 491 158 eurot.

Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.“

Kaks taotlust esitati Valga maakonnast ja need on seotud Väikese Emajõega. Põlva maakonna kaks taotlust on tööde teostamiseks Ahja jõel. Üks taotlus on Lääne-Virumaalt ning puudutab Loobu jõge ning teine samast maakonnast on Kunda jõega seotud projekt.

Taotlusvooru eelarve on 1,2 miljonit eurot. KIK hindab taotluste vastavust ja teeb otsused juuli kuus.

Taotleda said kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. Lisaks Ühtekuuluvusfondi toetustele sai projektile omafinantseeringut taotleda KIKi keskkonnaprogrammist.

Tegemist on struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 meetmega „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” mida rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.