Ülikoolid ja teadusasutused saavad toetust invasiivsete võõrliikide uurimiseks

09. aprill 2021 | 12:30

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas teadusasutustele ja ülikoolidele ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamise toetuse. Vooru eelarve on 800 000 eurot ja taotluste esitamise tähtaeg on 9. juuni 2021.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Toominga sõnul ohustavad invasiivsed võõrliigid kohalikke ökosüsteeme, elupaiku ja liike. „Toetus annab teaduspõhiselt võimaluse välja selgitada, milliseid teid pidi sellised võõrliigid Eestisse liiguvad, kas nad jäävad siinses kliimas ellu ning millist kahju nad tekitavad. Lisaks on võimalus kasutada toetust invasiivsete veevõõrliikide tõrjumiseks,“ sõnab Tooming.

Ülikoolid ja teadusasutused saavad taotleda toetust nii looduskaitselisteks kui merekeskkonnaga seotud tegevusteks, milleks võivad olla näiteks invasiivsete võõrliikide sissetulekuteede analüüsi koostamine ja võõrliikide mõju hindamine, riskialade analüüsimine ning leevendus- ja tõrjemeetmete väljatöötamine. Toetuse raames on võimalus uurida 20 võõrliiki (nt himaalaja põhjatatar, andi pamparohi, Finlandsoni orav, harilik päikeseahven, jaapani humal, jaapani ronisõnajalg, liiva uurikkarp, harilik rändkrabi ja hõbekoger jt) ning tõrjuda vähemalt 20 Eesti leiukohas nelja veevõõrliiki (ogapõskne vähk, signaalvähk, marmorvähk, väike vesikatk).

Veevõõrliikide praktilise tõrje teemadel koolitatakse ka keskkonnakaitsega tegelevaid töötajaid, näiteks kohalikest omavalitsustest, Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist ja Keskkonnaagentuurist. Teadusasutuste ja ülikoolide poolt tehtud uuringute tulemused ning juhendmaterjalid tehakse hiljem avalikkusele kättesaadavaks.

Kuna toetus jagatakse Euroopa Majanduspiirkonna vahenditest, annab Norra, Islandi ja Liechtensteini välisekspertide kaasamine projektile lisaväärtuse ja kõrgemad hinded. Partneri leidmisel saab abi Keskkonnaministeeriumist (kertu.sepp [at] envir.ee).

Vooru eelarve on 800 000 eurot. Toetussumma miinimum on 200 000 eurot, maksimum on 600 000 eurot ja toetusmäär on 85%. Toetust saavad küsida teadusasutused ja ülikoolid. Toetuse tutvustamiseks toimub infopäev veebis 19. aprillil kell 13. Infotunnile registreerumise võimaluse ja täpsema info tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt.

Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamise toetus on osa Euroopa majanduspiirkonnas (EMP) käivitunud programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“, millel on kolm fookusteemat - ökosüsteemide ja ringmajanduse põhimõtete tugevdamine ning kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamisele ja kohanemise võimekuse suurendamisele kaasaaitamine. Programmi operaator on Keskkonnaministeerium ning partner Norra Keskkonnaagentuur. Lisaks on oluline roll riikidevahelises koostoimimises Norra Saatkonnal Eestis.

Taustainfo

Euroopa Majanduspiirkonna laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus. Rahastamisperioodil 2014-2021 on nende riikide toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" kaudu otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.