Tootmisettevõtted analüüsivad KIKi toel ressursikasutust

09. detsember 2016 | 09:56

Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi kolm esimest rahastusotsust, millega Palmako, Aeroc Jämerä ja Mayeri Industries saavad ressursikasutuse analüüsiks ettevõtetes kokku 11 975 eurot.

Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi kolm esimest rahastusotsust, millega Palmako, Aeroc Jämerä ja Mayeri Industries saavad ressursikasutuse analüüsiks ettevõtetes kokku 11 975 eurot.

Projekti raames analüüsib Palmako AS võimalusi Kavastus asuva liimpuittoodete tehase ressursitõhusamaks muutmiseks. Aeroc Jämerä ASi Andja tootmiskompleksis viiakse läbi detailne ressursiaudit, et leida võimalusi toormaterjalide, elektri ning praaktoodangu efektiivsemaks kasutamiseks. Mayeri Industries AS viib ettevõtte Tabivere tootmiskompleksis läbi ülevaatliku energia- ja ressursitõhususe auditi.

Ressursikasutuse analüüsiks saavad toetust taotleda äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on töötlev tööstus või mäetööstus.Toetust antakse ettevõtete projektidele, mis tõstavad teadlikkust ressursikasutusest ning loovad eeldused ettevõtete ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 7500 eurot.Taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu eelarve täitumiseni.

Ressursitõhususe investeeringuid ja auditite tegemist toetatakse meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium ja mille kogueelarve on 136 miljonit eurot. Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ressursikasutuse analüüside toetamine on esimene osa tootmise ressursitõhusamaks muutmise paketist. Uue aasta alguses avaneb ka investeeringute toetamise programm, et kiirendada analüüsi soovituste elluviimist. Investeeringute programmi kohta saab infot SIIT.

Taustainfo:

Eesti majandus on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega üks ressursimahukamaid ja suurim potentsiaal ressursi kokkuhoiuks Eestis on mäe-, toiduaine-, puidu-, paberi- ja tselluloositööstuses ning mineraalsete materjalide töötlemisel. Süsteemne lähenemine, kus esmalt hinnatakse ja analüüsitakse olemasolevat olukorda tagab, et peagi avanevas investeeringute toetamise meetmes saaks toetust taotleda just kõige mõjusamate tegevuste elluviimiseks. Ka neile, kes investeeringute toetamise meetmest toetust taotlemist ei plaani, loob ressursikasutuse analüüsi hea aluse parimate investeeringute tegemiseks tulevikus. Detailsema info taotlemise ja programmi tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt.

Ressursse on vaja hallata efektiivsemalt kogu nende olelusringi vältel. See tähendab võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteemi. Seetõttu toetab tootmise ressursitõhusamaks muutmise pakett parima võimaliku tehnika kasutuselevõttu ning ressursijuhtimissüsteemide ja nutikate IT-lahenduste rakendamist. Sellised innovaatilised ja keskkonnasõbralikud lahendused muudavad meie tootmist konkurentsivõimelisemaks ning loovad lisaväärtust.