Toetuse taotlemise võimalused keskkonnaprogrammist koolidele ja lasteaedadele

13. veebruar 2020 | 10:49

Head haridusasutused! Tuletame meelde, et teil on võimalik keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetust küsida keskkonnateadlikkuse, kalanduse ja ringmajanduse programmist!

Toetame:

  • põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides;
  • õppepäeva või laagri korraldamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning looduse valdkonna huvikooli õpilastele;
  • loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimiseks üldharidusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältel;
  • koolituste, õpitubade,teabepäevade ja laagrite korraldamist, et arendada teadlikkust õiguskuulekast ja säästvast kalandusest;
  • mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi (roheline kontor ja roheline kool) välja töötamist, rakendamist ja sertifikaadi või tunnistuse taotlemist.

Täpsema info leiab haridusasutustele saadetud infokirjast siit. 

Taotlemine toimub infosüsteemi KIKAS kaudu kuni 16. märtsini 2020