Tallinna linn saab elektribusside kasutuselevõtuks toetust

10. juuni 2021 | 08:02

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Tallinna Linnatranspordi AS-i 15 elektrilise linnaliinibussi soetamist ja avaliku laadimistaristu loomist 2,6 miljoni euroga, millele linn paneb juurde 6 miljonit eurot. Elektribussid hakkavad reisijaid teenindama 2023. aasta suvest. 

„Rohelahendused kinnitavad Eestis järjest enam kanda ning on hea meel, et meie pealinna ühistranspordisüsteem näitab selles osas elektribusside kasutuselevõtuga teistele eeskuju,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Diislikütusele on häid alternatiive, mille kasutuselevõtt vajab veel veidi hoogustamist, kuid loodetavasti saab Eestist peagi riik, kus CO2 heidet tekitav ühistransport on täielikult asendunud keskkonnasõbralikumate sõiduvahenditega.“

KIKi juhataja Andrus Treier sõnas, et keskkonnasõbraliku ja targa linna planeerimisel on transport, selle taristu ning madala süsinikusisaldusega kütused kindlasti olulised märksõnad. „Liigume praktiliste ja olulist tähendust omavate sammudega transpordi rohelisemaks muutumise suunas. Biokütused ja roheline elekter, varsti ka vesinik, on üha enam jõudmas ühistransporti, kuid üleminek ei toimu iseenesest. Tallinna linna elektribusside pilootprojekt annab olulisi ja vajalikke andmeid, et ka teised linnad saaksid teha teadlikumaid otsuseid ja tulevikus selle liikumisviisi kasutusele võtta.“

Foto: Ove Maidla

AS Tallinna Linnatranspordi (TLT) elektribussid veavad reisijaid 2023. aasta suvest vähemalt viis aastat. 15 diiselbussi asendamine elektribussidega vähendab õhku paisatavate heitgaaside hulka aastas 787 tonni CO2 ekvivalendi võrra. Busside läbisõit on ligi miljon kilomeetrit aastas. Lisaks rajab TLT toetuse abiga kahest kiirlaadijast ja 15 tavalaadimispunktist koosneva taristu, mis on mõeldud kasutamiseks ka avalikkusele. Projekti käigus tehakse põhjalik andmeanalüüs, milles võrreldakse elektribusside kasutust diisel- ja gaasibusside andmetega, et ühistranspordi korraldajad ja veoettevõtted saaksid teha tulevikus paremaid otsuseid.

Eesti on võtnud endale eesmärgiks tõsta 2030. aastaks taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 14%. Elektribusside toetust antakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ja toetuse töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga.