Seminari "Energia- ja ressursitõhusus tootmises" ettekanded

27. oktoober 2017 | 09:45

Oktoobris toimusid ettevõtjatele mõeldud seminarid "Energia- ja ressursitõhusus tootmises", kus tutvustati pea 110 miljoni euro suurust toetusmeedet, millest Eesti tööstusettevõtted saavad toetust taotleda. Seminari korraldasid Euroopa Regionaalarengu Fondi toel Keskkonnaministeerium koostöös KIKi ja Hoiame Kokku Grupiga.

Paaritunnisel koolitusel räägiti „Ettevõtete ressursitõhususe“ meetmest, toetuse taotlemise protsessist ning toodi praktilisi näiteid, mida ettevõtted oma tootmises ressursside efektiivsema kasutamise nimel teha saavad.

KIKist tutvustasid seminaril energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja ja projektikoordinaator Timo-Mati Pall ressursitõhususe meedet ja KIKist toetuse taotlemise võimalusi. 

Huvi seminaride vastu oli suur – osales üle saja tootmis-, tehnika-, haldus- ja tegevjuhi erinevatest ettevõtetest. Seminarid toimusid üle Eesti: 16. oktoobril Pärnus, 17. oktoobril Kohtla-Järvel, 18. oktoobril Tartus ja 20. oktoobril Tallinnas.

Seminari ettekanded leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt siit. 
 

Taustainfo

Tööstusettevõtete ressursitõhususe parandamiseks antakse toetust Euroopa Regionaalarengufondi meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga. Ressursitõhususe toetuse eesmärk on suurendada Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Lisaks annab see võimaluse tõsta protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine.

Kuni aastani 2020 jagatakse ettevõtete ressursitõhususe parandamiseks 109 miljonit eurot. Selle aasta taotlusvooru eelarve on 25 miljonit eurot ning sealt saavad investeeringuteks toetust taotleda need äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötlemine või mäetööstus. Rohkem infot leiad KIKi kodulehelt siit.