Riik toetab keskkonnaprojekte enam kui 20 miljoni euroga

20. juuni 2017 | 16:59

KIKi nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammist 728 projekti kokku 20 317 062 euroga. Toetust saavad projektid kümnes valdkonnas üle kogu Eesti. Samas kinnitati KIKi nõukogu esimeheks keskkonnaminister Siim Kiisler.

Suurimad toetussummad suunatakse veemajandusse, järgnevad keskkonnateadlikkus ning jäätmekäitlus. Vooru eelarvet oli võimalik võrreldes esialgu kavandatuga tõsta tänu varasemalt toetatud projektidele, mis teostati odavamalt või jäid ära.


KIKi keskkonnaprogrammi esitati 845 projekti, kogusummas 35 186 899 eurot. Nõuetele vastavaid projekte oli kokku 816 kogusummas 31 893 266 eurot. Neist 12 olid erakorralised taotlused. 

Toetust saanud projekte näeb alates kolmapäevast detailsemalt KIKi kodulehelt rahastatud projektide vaatest.

NB! Otsing kuvab antud taotlusvooru (2017-1) juures ka varasemaid riigi kohustuste täitmiseks rahastatud keskkonnaprojekte (KIKi nõukogu 21. märtsi koosolek). Seetõttu erinevad numbrid ülaltoodud tabeli numbritest. 

Vähenenud ressursitasude tõttu avas KIK 2017. aastal taotlusvooru piiratud mahus. Taotlusvoorust toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond, maapõu ja keskkonnateadlikkus.