Riik toetab keskkonnahariduskeskusi 140 450 euroga

21. juuli 2020 | 10:06

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 28 keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevat mittetulundusühingut ja sihtasutust 140 450 euroga, kes eriolukorrast tingituna ei saanud pakkuda aktiivõppeprogramme koolidele ja lasteaedadele.

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul näitas eriolukord ilmekalt, kui suur huvi on inimestel looduses viibimise vastu.  „Keskkonnateadlikkuse suurendamine laste ja noorte seas on äärmiselt oluline ning keskkonnahariduskeskused on seejuures suureks abiks. Loodan, et koolid ja lasteaiad üle Eesti pakuvad oma õpilastele aina enam põnevaid ja kättesaadavaid aktiivõppeprogramme.“

„Oleme väga õnnelikud, et saime selle toetuse. Tänu kriisiabile saame oluliselt tõsta oma programmide kvaliteeti ning lõplikult välja töötada täiesti uue keskkonnasõbralikke materjale tutvustava programmi ja toetava keskkonna, kus saame seda läbi hakata viima,“ tutvustas Lilli Looduskeskuse tulevikuplaane Ly Laanemets.

Valitsuse otsusega eraldatud toetussumma aitab keskustel tasuda tekkinud kulude eest perioodil 12. märts kuni 31. detsember 2020. Näiteks kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetamine jms.

Maakonniti oli enim toetuse saajaid Harjumaal (9). Tartumaal oli toetuse saajaid 5, Viljandimaal ja Ida-Virumaal 3 ning Võrumaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal 1. Kõik toetust saanud keskkonnahariduskeskused leiab KIKi kodulehelt

Toetust said taotleda keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme pakkuvad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse ning nendest pooled on SA-d ja MTÜ-d, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele õppeprogramme, mis toimuvad enamasti keskustes ja looduses. Keskused on suureks abiks lasteaia- ja kooliõpetajatele tundide läbiviimisel, toetavad loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist ning panustavad keskkonnateadlikkuse suurendamisesse läbi aktiivõppe.

Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga pärast Vabariigi Valitsuse raha eraldamise otsust.