Purutuli ja Kiviluks saavad riigilt ressursitõhususe tõstmiseks 1,23 miljonit eurot

14. september 2017 | 14:31

KIK toetab puidutööstusettevõtet Purutuli OÜ 609 000 euroga ning mäetööstusettevõtet AS Kiviluks 623 250 euroga. Toetust on mõeldud ettevõtete ressursitõhususe tõstmiseks ning raha selleks tuleb Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Mineraalide ümbertöötlemise, killustiku tootmise ja karjääride haldamisega tegelev Kiviluks uuendab toetuse abil Ida-Virumaal, Suur-Kõrtsi karjääris paiknevat mobiilset tootmisüksust. Uus tehnoloogia koos pesuliiniga võimaldab tõhusamalt kätte saada paekivi kihtide vahel oleva savi ning eraldada mittekvaliteetse pinnase.

Projekti tulemusena väheneb tootmisüksuse ressursikasutus 38% ning tootmisprotsessi õhuheitmed kuni 52%. 15 aastaga väärtustatakse üle 500 000 tonni maavara ning hoitakse kokku enam kui miljon liitrit diiselkütust. Projektile eraldatud toetus moodustab 45% projekti kogumaksumusest. Detailse ressursikasutuse analüüsi viis läbi Nordic Energy Solutions OÜ.

“Tänu toetusele suudame täita oma peamist eesmärki - väärtustada kodumaist mineraalset materjali ning toota keskkonnasõbralikumalt ja ressursisäästlikult,” ütles Kiviluksi juhataja Enn Kikas

Purutuli on suuruselt teine puidugraanulite tootja Eestis, mille toodangust 90% eksporditakse Euroopasse. Projekti raames saab ettevõtte Pärnumaal, Saugas asuva tehase toorme kuivatussüsteem uudse lahenduse, mis vähendab tootmise energiakulu ning likvideerib  pudelikaela tootmisahelas. Projekti tulemusena väheneb tehase energiakasutus ligi 22% ning 10 aasta jooksul hoitakse kokku üle 262 000 MWh toorme kuivatamisele kulunud biokütust. Projektile eraldatud toetus katab 35% investeeringu kogumaksumusest. Toetuse saamise üheks eelduseks oleva detailse ressursikasutuse analüüsi tegi Hevac OÜ.

Tööstusettevõtete ressursitõhususe parandamiseks antakse toetust Euroopa Regionaalarengufondi meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga. Taotlusvoor on avatud ning lisainfot töötleva tööstuse ettevõtetele mõeldud ressursiauditite ja investeeringute taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt.

Taustainfo:

Ressursitõhususe toetuse eesmärk on suurendada Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Lisaks annab see võimaluse ka tõsta protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. 

Kuni aastani 2020 jagatakse ettevõtete ressursitõhususe parandamiseks ligi 108 miljonit eurot. Selle aasta taotlusvooru eelarve on 25 miljonit eurot ning sealt saavad investeeringuteks toetust taotleda need äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötlemine või mäetööstus.