Põlvas avatakse uus reoveepuhasti

07. juuli 2020 | 16:45

8. juulil kell 11 avatakse Põlvas uus reoveepuhasti ning Tere Põlva Piimatööstuse eelpuhasti (Mammaste tee 4). Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas reoveepuhasti rajamist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 2,5 miljoni euroga. Tööde kogumaksumus on 4,6 miljonit eurot.

„Põlva linna reoveepuhasti on ehitatud 1982. aastal ja viimati uuendatud 1998. Vastvalminud puhasti mahutid ja tehnoloogia vastavad nüüd kaasaja nõuetele,“ selgitab Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar. „Sinna tuleb kokku kogu Põlva linna ja lähimate külade reovesi ning lisaks eelpuhastatud piimatööstuse reovesi, kus see kõik nõuetekohaselt käideldakse – seega väheneb oluliselt keskkonnarisk, et reovesi ei satuks loodusesse,“ lisab ta.

KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tõnn Tuvikene tunnustab Põlva Vett, kes astub suuri samme piirkonna veesüsteemi terviklikuks parendamiseks. „Nad on alati olnud algatusvõimelised, kiired, nutikad ja koostöövalmis. Mõnda aega tagasi tegutsenud väikeettevõte on kasvanud piirkondlikuks suureks vee-ettevõtjaks, kellega soovivad ümberkaudsed asulad järjest enam liituda,“ sõnab Tuvikene. „Antud projekt on hea näide sellest, kuidas eraettevõte ja riik koostööd teevad – enne, kui piimatööstuse reovesi satub ühiskasutusse, läbib see piimatööstuse enda rajatud eelpuhasti,“ lisab Tuvikene.

Põlva Vesi on KIKist läbi ajaloo toetust saanud erinevateks veemajanduse projektideks 9,7 miljonit eurot. Seeläbi on puhta joogivee saanud ca 10 tuhat inimest ja ca 16 tuhat inimest saavad osa tõhusast reoveepuhastussüsteemist. Näiteks on hetkelgi käimas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest veemajandusprojekt, mille raames uuendatakse ja rajatakse Põlva linnas vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning Mammaste küla saab ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi. Samuti on vee- ja kanalisatsioonisüsteemid siseriiklikust keskkonnaprogrammist rajatud või plaanis rajada Aarna, Tilsi ja Kauksi külla ning Himma-Vardja piirkonda Põlvamaal.