Pärnus võeti kasutusele Eestis toodetud rohegaas

04. mai 2018 | 09:34

Alates 1. maist kasutavad Pärnu linnaliinide bussid kütusena Eestis toodetud biometaani ehk rohegaasi. Projekti pidulik avaüritus toimub täna, 4. mail kell 11 Pärnu uues bussijaamas. KIK toetas Pärnumaa Ühistranspordikeskuse projekti 673 884 euroga Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Biometaani kasutamine ühistranspordis on reaalne samm, et saavutada 2020 taastuvenergia transpordieesmärk ning selleks on väljatöötatud spetsiaalne toetusprogramm. „On väga hea meel, et pärnakad rohegaasi võimalust esimestena kasutavad ning veel rohkem teeb rõõmu, et järgmise sammuna on kavas rohekütust kasutada ka maakonnaliinidel,“ sõnas KIKi juhataja Veiko Kaufmann.

Taotlusvoor biometaani ühistranspordis kasutuselevõtu toetamiseks on jätkuvalt avatud ning kõigil kohalikel ühistranspordikeskustel on võimalik saada toetust biokütuse hinnavahe kompenseerimiseks. Taotluse saab esitada digitaalselt läbi E-toetuste keskkonna.

Kui siiani oli rohekütuste levik piiratud tanklate vähesusega, siis tänaseks toetust saanud 15 tankla valmimisel, saavad vajaliku taristuga kaetud pea kõik Eesti regioonid. Kõigil toetust saanud tanklate operaatoritel on kohustus pakkuda biometaani. „Juba täna on surugaasi tankimisvõimalus olemas Võru ja Jüri Alexela tanklates ning peagi lisandub neisse ka biometaan,“ ütles KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. Kütuse jaotusvõrgustik laieneb aasta lõpuks veelgi – peagi saab biokütust tankida Tallinnas, Jõhvis, Rakveres ning Viljandis.

KIK avab lähiajal veel kolmanda taotlusvooru biometaani tanklate rajamise kiirendamiseks. Vooru avamisest teavitatakse üleriigilises meedias ja KIKi kodulehel ning taotlemine käib läbi digitaalse E-toetuste keskkonna.

Taustainfo

Rohegaasi ehk biometaani toodetakse biogaasist. Biogaas on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on meie elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt metaanist ja süsihappegaasist.

Riik on KIKi kaudu juba toetanud 15 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist kokku 2,67 miljoni euroga Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Toetusprogramm on avatud ka praegusel hetkel ning selle eesmärk on taastuvate transpordikütuse kasutamise laialdasem levik, mis loob eeldused ka kohaliku metaankütuse tootmise käivitamiseks. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

15 tankla rajamisega üle Eesti suureneb gaasi kui transpordikütuse kasutus, sest paralleelselt biometaaniga pakutakse rajatavates tanklates ka surugaasi. Hinnanguliselt on kümne aastaga võimalik tänu biometaani kasutuselevõtule vähendada fossiilse CO2 õhku paiskamist Eestis 16 000 tonni võrra.

Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10% aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.