Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetusvoorus laekus 38 taotlust

01. juuni 2021 | 16:14

Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetuse saamiseks esitati KIKile 38 taotlust summas 134 591 eurot. Toetust saavad loodus- ja keskkonnahariduskeskused (va valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused) kriisiga seotud mõjude leevendamiseks.

„Eriolukorrast tingitud liikumispiirangute tõttu ei saanud keskkonnahariduskeskused pakkuda koolidele ja lasteaedadele aktiivõppeprogrammides osalemist. On oluline, et keskused jätkaksid tegevust ka peale kriisi ja antud toetust on võimalik kasutada tekkivate kulude kattes perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2021,“ sõnab KIKi vastutav projektikoordinaator Angelika Verš ja lisab, et toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 5000 eurot.

Rahastusotsused tulevad juunis 2021.

Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse ning nendest pooled on SA-d ja MTÜ-d, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele õppeprogramme, mis toimuvad enamasti keskustes ja looduses. Keskused on suureks abiks lasteaia- ja kooliõpetajatele tundide läbiviimisel, toetavad loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist ning panustavad keskkonnateadlikkuse suurendamisesse läbi aktiivõppe.

Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga pärast Vabariigi Valitsuse raha eraldamise otsust.