Kutse merereostuse ja õhusaaste-teemaliste uuringute tutvustusele

26. oktoober 2016 | 12:50

KIK koostöös Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooliga kutsub novembris ja detsembris kahe KIKi keskkonnaprogrammist rahastatud uuringu  tutvustusele.

  • Neljapäeval, 17. novembril kell 11-14 tutvustakse Tartus Eesti Maaülikooli Metsamaja auditooriumis D-143 Maaülikooli uuringut „Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu“.  

Aastatel 2014–2016 hinnati Soome lahe piirkonda jääva Eesti rannikumere toksikoloogilist seisundit räimel, lestal ja ahvenal mõõdetud vee reostust näitavate biomarkerite kaudu. Kõrgemat reostust näitasid Muuga ja Tallinna lahe kalad. Põlevkivireostuse märke täheldati Purtse jõe suudmeala kaladel, seda eriti kõrgendatud püreeni metaboliitide sisalduse järgi kalade sapis.
 

  • Teisipäeval, 6. detsembril kell 13.30-17 tutvustatakse Tallinnas Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Tartu Ülikooli uuringut „Maapinnalähedase osooni õhusaaste ekspositsiooni analüüs ja tervisemõjude hinnang“.  

Projekti eesmärk oli välja selgitada kuivõrd on Eesti inimesed ohustatud maapinnalähedase osooni õhusaastest ning millised on selle tervisemõjud ja mõjude majanduslikud tagajärjed. Antud uuring annab olulist informatsiooni elanikele osooni õhusaaste põhjustavatest terviseohtudest ning riski suurusest nende elukohas. Soovitavad meetmed uuringus aitavad neil riske vähendada. Projekt annab olulist informatsiooni ka otsustajatele maapinnalähedase osooni terviseriskide levikust Eestis, mis on vajalikud kogu Eestit hõlmavate tegevuskavade väljatöötamiseks.

Uuringu tutvustustele on oodatud kõik, kellele antud teemad huvi pakuvad. Osalemine on tausta, kuid vajalik eelnev registreerumine.

17. novembri üritusele saab registreeruda siin

6. detsembri üritusele saab registreeruda siin