Kohalikud omavalitsused saavad toetust terviklikuks jäätmete kogumissüsteemiks

30. juuli 2020 | 12:09

Alates 30. juulist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastu kohalike omavalitsuste taotlusi jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks, biojäätmete käitlemiseks ning selleks vajaliku inventari soetamiseks. Taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 17.00.

Keskkonnaminister Rene Kokk sõnab, et kohalikud omavalitused saavad toetusega tõhustada jäätmete liigiti kogumist, pakkudes oma elanikele mugavaimaid kogumisvõimalusi. „Kõik see vähendab esmase toorme ammutamise ja töötlemisega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning vähendab harjumuspärast jäätmete põletamist ja ladestamist. Loodame, et koos kohalike omavalitsuste abiga saame muuta inimeste tarbimis- ja jäätmete sorteerimise harjumusi ning luua lisandväärtust läbi ressursside väärindamise,“ sõnab minister.

Kohalikud omavalitsused saavad toetust küsida jäätmete tervikliku kogumissüsteemi arendamiseks oma territooriumil. Täpsemalt saab toetust nii jäätmejaamade rajamiseks, laiendamiseks ja inventari soetamiseks kui ka sõidukite ning biojäätmete ringlussevõtuks vajalike vahendite soetamiseks. Lisaks saab toetust jäätmemajade rajamiseks, inventari soetamiseks ning kodukompostrite ja konteinerite ostuks.

Kindlasti ei hakka kohalikud omavalitsused konkureerima jäätmeveo teenuse osutajatega, vaid toetus pakub igati lisandväärtust, et luua terviklik jäätmete kogumissüsteem,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Näiteks saab kohalik omavalitsus toetuse abiga soetada sõiduki, et pakkuda elanikele jäätmetakso teenust suurjäätmete transportimisel jäätmejaama - nii ei satu need pahatahtlikult metsa või isetekkelistesse prügilatesse. Kui omavalitsuse territooriumil on piirkondi, kus biojäätmete kokku kogumine ei ole otstarbekas, siis sinna on mõeldud biojäätmete kogumiseks kodukompostrid,“ tutvustab Tooming toetatavaid tegevusi. 

Taotlusvooru eelarve on 1 400 000 eurot. Toetuse summa on 200 000 eurot ja maksimaalne toetuse määr on 90%. Teine taotlusvoor on kavas avada 2020. aasta sügisel. Kogu meetme eelarve on 2 855 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 17.00, taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonnas. Taotlusvooru infopäev toimub veebi teel 3. septembril.

Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt või projektikoordinaatoritelt Eduard Sizovilt (eduard.sizov [at] kik.ee, 6 274 189) ja Heikko Antsmäelt (heikko.antsmae [at] kik.ee, 6 274 153).

Toetusraha tuleb heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.