KIKist soovitakse saada toetust 64 soojusenergia projektile

06. aprill 2017 | 12:01

(KIKile laekus tähtajaks 64 taotlust soojusenergia projektide rahastamiseks kogusummas 19 368 600. KIK hindab taotluste vastavust ja teeb toetuse saajad teatavaks juuli kuus.

Esitatud taotlustest 28 on seotud kaugküttekatelde renoveerimisega kogusummas 11 850 596 eurot. Soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks esitati 36 taotlust kogusummas 7 518 003 eurot. Uue kaugküttesüsteemi rajamiseks taotlusi ei esitatud.

Vooru eelarve on kokku 18 miljonit. Sellest katelde renoveerimiseks on planeeritud 12 miljonit eurot. Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks aga 6 miljonit eurot. Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Taotlusvoor oli avatud alates 9. veebruarist. Toetust sai küsida kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks. Toetust said taotleda soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.