KIKilt soovitakse soojusmajanduse projektidele toetust ligi 12 miljonit eurot

15. september 2020 | 13:16

Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) esitati soojusmajanduse taotlusvooru 52 taotlust kogusummas 11 623 500 eurot. Toetuse abil soovitakse uuendada katlamaju ja soojustorustikke ning luua täiendavaid ühendusi. Rahastust saanud projektid selguvad detsembris.  

Katlamajade uuendamiseks esitati kokku 14 taotlust kogusummas 5,6 miljonit eurot. Soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste loomiseks esitati 36 taotlust kokku 5,3 miljoni euro eest. Uute kaugküttesüsteemide rajamiseks ehk nii katlamaja kui ka torustiku ehitamiseks esitati kaks taotlust kogusummas 716 300 eurot.

"Kõikide projektide elluviimisel saaksime kaugküttesüsteemides efektiivse energia tootmise võimsust suurendada 30,9 MW võrra, rajada ja uuendada pea 30 kilomeetrit soojustorustikke ning vähendada CO2 õhku paiskamist aastas arvestuslikult 9000 tonni,“ tegi esitatud taotlustest kokkuvõtte KIKi vastutav projektikoordinaator Kristjan Kalda. „Loodetavasti saame suure osa nendest tulemustest ka reaalselt ellu viia, sest vooru eelarve on ca 10,5 miljonit eurot. 

Esitatud projektid maakondade kaupa

Projekte toetatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välja töötatud meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ning „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Tegemist on selle toetusmeetme viimase taotlusvooruga. 

Toetust said taotleda soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksustele kuuluvad äriühingud. Alates 2016. aastast on toetuste abil valmis ehitatud või veel ehitamisel kokku 150 kilomeetrit soojustorustikke ning 128 MW võimsusega soojuse tootmise seadmeid. Meetme kogueelarve on 58 miljonit eurot. Jätkuvalt on KIKis avatud struktuurivahenditest taotlusvoor kohalikele omavalitsustele soojusmajanduse arengukavade koostamiseks ja kaasajastamiseks.

Lisainfot taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaatorilt Kristjan Kaldalt (kristjan.kalda [at] kik.ee, 6 274 327).