KIKile esitati 47 taotlust soojusmajanduse taristu uuendamiseks

02. mai 2016 | 15:20

Neist 30 puhul soovitakse rekonstrueerida ja rajada täiendavaid soojustorustikke, 15 taotlust on katlamajade renoveerimiseks ning 2 uue kaugküttesüsteemi rajamiseks. 47 taotluse kogusumma on 11 036 002 eurot.

Piirkondlikult jaotusid taotlused: Ida-Virumaa (7), Harjumaa (6), Saaremaa (5), Valgamaa (5), Võrumaa (5), Järvamaa (5), Läänemaa (3), Lääne-Virumaa (3), Põlvamaa (2), Pärnumaa (2), Raplamaa (2) ja Tartumaa (2).

KIK  hindab taotluste vastavust ning teeb toetuse saajad teatavaks augustis.

Taotlusvooru raames toetatakse kaugkütte soojustorustike renoveerimist ja täiendavate ühenduste rajamist, kaugküttekatelde renoveerimist ning uute kaugküttesüsteemide rajamist. Toetust said taotleda soojusettevõtjad ning kohalikud omavalitsused.

Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning seda rahastatakse Ühtekuuluvusfondist.

KIK on viimase seitsme aasta jooksul rahastanud üle 120 energeetikavaldkonna projekti, mille raames on rajatud üle 108 MW taastuvenergia tootmisvõimsusi ja paigaldatud üle 157 kilomeetri kaasaegseid eelisoleeritud soojustorustikke.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.