KIKi keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati 13 projekti

30. august 2017 | 10:38

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondade taotlusvooru esitati 13 projekti kogusummas 349 717 eurot.

Enim soovitakse toetust metsanduse valdkonnas - 185 462 eurot ja 6 projekti. Kõikide taotlustega soovitakse tõsta avalikkuse ja jahimeeste jahindusalast teadlikkust.

Atmosfääriõhu kaitse valdkonna taotluste kogusumma on 164 255 eurot ja 7 projekti. Atmosfääriõhu kaitse programmis toetatakse füüsikalistest saasteallikatest tingitud häiringute vähendamise tegevuskavade, sealhulgas mürakaartide ja müra vähendamise tegevuskavade ning häiringu vähendamist käsitlevate rakendusuuringute koostamise ja avalikkusele esitlemise projekte.

Kõik taotlusvooru esitatud metsanduse projektid on üleriigilised. Atmosfääriõhu kaitse valdkonnas on kaks taotlust Harjumaalt ja Lääne-Virumaalt, üks Pärnumaalt ja Tartumaalt ning üks on üleriigiline projekt. 

KIK hindab taotluste vastavust ning edastab need siis hindamiseks Keskkonnaministeeriumis tegutsevatele valdkondlikele töörühmadele. Toetuse saajad selguvad sügise jooksul.

Taustainfo

KIK avas juulikuus keskkonnaprogrammi 2017. a teise toetuste taotlusvooru keskkonnaprojektidele metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondades. Taotlusi sai esitada kuni 28. augustini 2017. Taotlusvoor oli avatud konkreetsetele tegevustele. Vooru eelarve on 300 000 eurot. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on sellest ette nähtud 200 000 eurot, metsanduse projektidele 100 000 eurot.