KIKi ettekanded linnade- ja valdade päevadel

12. märts 2018 | 16:52

14.-15. märtsil astuvad Tallinnas Linnade ja valdade päevadel üles KIKi esindajad. Räägitakse pea kõigist KIKi kaudu toetatavatest valdkondadest alates soojusmajandusest kuni keskkonnahariduseni. Samuti tutvustatakse esmakordselt eraisikutele suunatud toetusmeedet vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Kes kohale tulla ei saa, saab ettekandeid lugeda meie veebist.  

Ajakava ja ettekanded: 

14. märts (saal ALLEGRO)

Veemajandus

11.05-11.30 Toetus eraisikutele ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks liitumispunktist hooneni. Tiiu Noormaa, KIKi juhtivkoordinaator.

Energiamajandus

12.00-12.20 Toetus soojusmajanduse projektidele, katlad ja torudJaanika Lilienberg, KIKi projektikoordinaator.
12.20-12.40 Toetus soojusmajanduse projektidele, kaugküttest lahti ühendamine, soojusmajanduse arengukavad ning biometaani kasutamisele ühistranspordis. Siim Umbleja, KIKi juhtivkoordinaator.
12.40-13.00 Toetus tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseksEduard Sizov, KIKi projektikoordinaator.

Energiatõhusus

15.00-15.30 Lasteaedade energiatõhususe tõstmise projektide elluviimine. Krisli Kõrgesaar, KIKi rojektikoordinaator.

15. märts (SAAL DUETTO)

11.40-12.00 Toetused KIK keskkonnaprogrammist. Ulvi Tuisk, KIKi projektikoordinaator.
14.05-14.25 KIK toetused jäätmemajandusele struktuurivahenditest. Merje Rahn, KIKi projektikoordinaator.

Kogu programm https://www.taveco.ee/linnade-ja-valdade-paevad-2018/