KIK toetab lokaalküttele üleminekut

10. juuli 2020 | 13:13

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas kaheksat lokaalküttele ülemineku projekti 369 087 euroga. Lokaalkütte võtsid kasutusele kortermajad ning haridus- ja kultuuriasutused kolmest Eesti maakonnast.

„Kuigi kaugküte on mugavaim ja keskkonnasõbralikum lahendus, siis alati ei ole mõistlik või isegi võimalik kaugkütte teenuse pakkumist jätkata. On siis tarbijate arv oluliselt vähenenud või süsteemi uuendamine oluliselt kallim kui lokaalsete küttesüsteemide rajamine ja käitamine. Sellises olukorras oligi abiks KIKi toetus,“ sõnas KIKi projektikoordinaator Kristjan Kalda.

Väike-Maarja Vallavalitsus sai toetust pelletikatla paigaldamiseks Rakke kultuurikeskusele ja Lääne-Nigula Varahaldus Nõva koolihoonele ja kortermajadele. Pelletikatla paigaldasid ka Vao küla korterühistud. Saaremaal asuvate Tornimäe ja Valjala põhikoolidele ja lasteaedadele maasoojuspumba paigaldamiseks sai toetust Kuressaare Soojus. Kõik toetuse saajad ja summad on leitavad KIKi kodulehel.

„Otsustasime Rakke kultuurikeskusele pelletiküttega konteinerkatlamaja rajada, kuna kultuurikeskuse maapealne soojatrass kogupikkusega 350 jooksevmeetrit on amortiseerunud ja soojakadu selles trassi osas moodustas 56% kogu soojatorustiku soojakaost. Vana kaugküttetrass tuli likvideerida, sest selle uuendamine oleks olnud kallim lokaalse katlamaja ehitamisest,“ sõnas Väike-Maarja abivallavanem Kaarel Moisa.

Toetust olid oodatud taotlema hoone omanikust juriidilised isikud ja korteriühistud hoone kaugküttest lahti ühendamiseks, lokaalse küttelahenduse ehituseks ning kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade, sealhulgas torustike lammutamiseks. Soojusettevõtjad said taotleda toetust samadele tegevustele, kuid tingimusel, et jätkavad hoone soojusega varustamist lokaalse lahendusega.

Toetuse töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ eesmärkide elluviimiseks. Toetust jagatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.