KIK toetab lasteaedade rekonstrueerimist enam kui 12 miljoni euroga

28. juuni 2017 | 14:15

KIK toetab munitsipaallasteaedade energiatõhusamaks muutmise projekte üle kogu Eesti 12 136 982 euroga. Toetusraha tuleb Eesti CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projektide elluviimine algab juulis 2017 ning need on plaanis valmis saada hiljemalt 2019. aasta lõpuks.

I voorust toetust saavate projektide kogusummas hoiavad kohalikud omavalitsused kokku 1874 tonni CO2. Ühe hoone kohta teeb see keskmiselt 202MWh säästetud energiat aastas.

KIKile laekus märtsis 54 taotlust, millest kahel juhul taotlemisest loobuti. Hindamisse läks 52 taotlust kogusummas 14,7 miljonit eurot.

Projekte hinnatakse kahes voorus. Esmalt teeb riigihalduse minister vastavaks tunnistatud projektide hulgast otsuse territoriaalsete gruppide pingerea alusel. Ülejäänud projektid liiguvad üle-eestilisse pingeritta, mille maht ja otsused tehakse peale I voorust toetuse saajatega lepingute sõlmimist. Riigihalduse ministri käskkiri.

I taotlusvoorus rahastatud projektid territoriaalse pingerea alusel, mille toetus eraldatakse ühes osas:

Toetuse saaja Projekti nimetus Maksimaalne toetuse määr, protsenti Maksimaalne toetuse suurus, eurot
Rapla Vallavalitsus Rapla lasteaed Päkapikk energiatõhususe parandamine 57,61 264 995,00
Kehtna Vallavalitsus Kehtna lasteaed Siller energiatõhususe edendamine 54,40 409 747,00
Roosna-Alliku Vallavalitsus Roosna-Alliku lasteaia Hellik hoone energiasäästlikumaks rekonstrueerimine 58,00 176 898,00
Vinni Vallavalitsus Vinni lasteaia rekonstrueerimine 44,31 295 273,00
Tarvastu Vallavalitsus Tarvastu Vallavalitsus 67,00 145 390,00
Viljandi Linnavalitsus Viljandi Mängupesa lasteaia energiatõhususe edendamine 63,00 481 133,52
Tartu Linnavalitsus Tartu Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimine 55,00 429 550,00
Viljandi Linnavalitsus Viljandi Männimäe lasteaia energiatõhususe edendamine 63,00 434 037,24
Otepää Vallavalitsus Otepää lasteaia hoone energiatõhususe suurendamine 62,00 169 710,12
Kasepää Vallavalitsus Tiheda lasteaiahoone energiatõhususe edendamine 61,00 99 705,45
Ülenurme Vallavalitsus Ülenurme munitsipaallasteaia energiatõhususe parandamine 50,00 335 525,00
Abja Vallavalitsus Abja lasteaiahoone energiatõhususe edendamine 63,00 98 821,00
Sillamäe Linnavalitsus Sillamäe lasteaia Päikseke hoone energiatõhususe tõstmine 70,00 205 777,74
Narva Linnavalitsus Narva lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine 70,00 381 357,90
Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine 70,00 437 500,00
Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine 70,00 455 000,00
Pärnu Linnavalitsus Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine 60,00 350 664,00
Orissaare Vallavalitsus Orissaare lasteaia energiatõhususe parendamine 62,00 221 163,98

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Taebla lasteaia välispiirete soojustamine ja tehnosüsteemide renoveerimine 55,00 127 675,32
Vändra Alevivalitsus Vändra lasteaed Rukkilille maja rekonstrueerimine 59,00 208 771,50
Pärnu Linnavalitsus Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine 60,00 357 279,00
Tallinna Haridusamet Tallinna Männikäbi lasteaia hoone energiatõhususe parandamine

54,00

434 803,00
Anija Vallavalitsus Alavere lasteaed Mõmmila renoveerimine 42,97 185 610,00
Saue Linnavalitsus Saue lasteaed Midrimaa energiatõhususe edendamine 53,00 491 310,00
Tallinna Linnavalitsus Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine 55,00 433 888,00
Anija Vallavalitsus Alavere lasteaed Mõmmila renoveerimine 42,97 185 610,00
Maardu Linnavalitsus Maardu lasteaia Rukkilill Nurga tänava hoone rekonstrueerimine

67,00

334 692,47
Kuusalu Vallavalitsus Kolga lasteaia hoone energiatõhususe suurendamiseks meetmete rakendamine 58,00 137 228,00
Saue Vallavalitsus Saue valla Ääsmäe lasteaia energiatõhususe parandamine 43,00 253 756,00
Kose Vallavalitsus Kose lasteaed Päevalill energiatõhususe suurendamine 61,00 226 156,28
Jõelähtme Vallavalitsus Loo lasteaia renoveerimine 51,00 99 450,00
Viimsi Vallavalitsus Pargi tee 3 lasteaia hoone energiatõhusamaks muutmine 43,00 63 210,00

 

I taotlusvoorus rahastatud projektid territoriaalse pingerea alusel, mille toetus eraldatakse kahes osas (vastavalt CO2 müügitulu laekumisele):

    Maksimaalne toetus eurodes Maksimaalne toetus eurodes
Toetuse saaja Projekti nimetus

31. märts 2017. a juba laekunud müüdud CO2 vahendite maht

Rahandusministeeriumi 2017. aasta kevadise majandusprognoosi alusel prognoositud CO2 müügitulu maht perioodil 1.04–31.12.2017.a

Kohila Vallavalitsus

Kohila valla lasteaed Männi energiatõhususe tõstmine 38 4256,00 50 275,64
Tartu Linnavalitsus

Tartu Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimine

212 264,00 228 286,33
Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja energiasäästu investeeringud 160 911,00 22 518,64
Sauga Vallavalitsus Jänesselja lasteaia renoveerimine 374 993,00 87 976,80

 

 

II voorus jagatakse üle-eestilises pingereas projektidele kokku ligikaudu 1,7 miljonit eurot. II vooru taotluse rahuldamise otsus kinnitatakse, kui I vooru taotlejad on KIKiga lepingud sõlminud ning lõplik eelarve jääk on selge.

Taustainfo:

Toetus on mõeldud eelkõige lasteaiahoonete terviklikuks rekonstrueerimiseks piirkondades, kus lasteaiad ka edaspidi tegutsevad. Toetust sai taotleda lasteaedadele, kus käis eelneva aasta 1. oktoobril vähemalt 40 last.

Toetusmeetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ töötas välja Rahandusministeerium koostöös KIKi ja valdkonna ekspertidega. Lisainfo toetusmeetme kohta KIKi kodulehel.