KIK ootab jäätmete ringlussevõtu taotlusi septembri lõpuni

26. august 2021 | 11:14

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab veel kuni 30. septembrini vastu taotlusi jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamiseks ja jäätmete ringlussevõtuks. Taotlema oodatakse juriidilisi isikuid, kohalikke omavalitsusi ja nende asutusi. Vooru eelarve on 3 083 993 eurot.

„Sel rahastusperioodil KIK jäätmete ringlussevõtu toetust enam ei ava, seega on see veel suurepärane võimalus oma investeeringuteks toetust saada,“ kommenteerib KIKi projektikoordinaator Eduard Sizov. „Jäätmeliikide osas piiranguid ei ole, kuid jäätmete ringlussevõtu tulemusena peab valmima toode. Või, kui toimub ettevalmistamine, siis peab olema ringlussevõtt taotluses tõendatud. Toetuse suurus on 100 000 kuni 2 000 000 eurot projekti kohta,“ selgitab Sizov veel toetuse tingimusi.

Lõppeval Euroopa Liidu (2014-2020) rahastusperioodil on seni riik toetanud struktuurivahenditest jäätmeprojekte ligi üheksa miljoni euroga. Toetust on antud nii jäätmejaamade rajamiseks, laiendamiseks kui ka jäätmete ringlussevõtuks. Näiteks rajatakse toetuse abil klaasijäätmete ümbertöötlemiseks klaasvahtkillustiku tehas Järvakandis ja biojäätmete käitlemise tehas Maardus. Kõik projektid leiab KIKi kodulehelt siit. Uuel perioodil (2021-2027) on plaanis lisaks jäätmete ringlussevõtule toetada korduskasutust, jäätmetekke vältimist, ringmajanduse tootmis- ja tarbimismudelid, ettevõtete ressursitõhusust ja jäätmete liigiti kogumise taristut.

Toetust saab taotleda E-toetuse keskkonna kaudu, täpsem info KIKi kodulehelt. Toetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Teised jäätmetoetused KIKis

  • Septembri alguses avaneb toetus kohalikele omavalitsustele kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerite ning kodukompostrite ostuks. Taotlusvoor on avatud kaks kuud ning eelarve maht on 1,455 miljonit eurot. Rohkem infot KIKi kodulehelt.
  • 30. septembrini saab toetust jäätmetekke vältimiseks ja toodete või tootekomponentide korduskasutuseks. Taotlema oodatakse kohalikke omavalitsusi ja juriidilisi isikuid, sh parandustöökodasid, kingaparandusi, õmblusteenuseid või kodumasinate parandustöökodasid. Lisaks saavad kohalikud omavalitsused küsida toetust eterniidi kogumise korraldamiseks. Taotlusvooru eelarve on 380 000 eurot. Virtuaalne infotund toimub 3. septembril kell 10. Rohkem infot KIKi kodulehelt.