Keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati üle 500 taotluse

02. märts 2021 | 17:39

Riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprogrammi taotlusvoorus esitati KIKile 556 projekti kogusummas 38 084 800 eurot, mis on üle kolme korra rohkem kui vooru eelarve. Taotlejad panustavad omaosalusega 26 690 959 eurot. 

”Hea meel on tõdeda, et organisatsioonidele läheb keskkond korda ja toetuste vastu on suur huvi. Rahastamisotsused jõuame teha hiljemalt jaanipäevaks,” kinnitab KIKi looduse ja keskkonnateadlikkuse valdkonnajuht Rita Jürmann. Tema sõnul on sel aastal keskkonnaprogrammis muudatus – nimelt toimuvad kaks vooru põhiprogrammist eraldi. „Aprillis avame haridusasutustele mõeldud õppeprogrammides osalemise vooru ning varasügisel toimub taotlusvoor jäätmekäitluse projektidele,“ selgitab Jürmann. 

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor oli avatud veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.  

Täpne ülevaade taotluste arvude, mahtude ja eelarvete kohta 

 

Projektide jaotus maakondade kaupa 

Keskkonnaprojekte olid oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru eelarve on 11,8 miljonit eurot. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.