Keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati pea tuhat taotlust 

19. märts 2019 | 09:28

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 997 projekti kogusummas 37 130 191 eurot, mis on poole rohkem kui vooru eelarve.

"Nii suur taotluste arv näitab, et järelikult on endiselt Eestimaal keskkonnateemasid, mis vajavad lahendamist - olgu nendeks siis puhas joogivesi, keskkonnateadlikkuse kampaaniad, mitmesugused uuringud, õpilaste õppekäigud, parkide hooldustööd, harrastuskalastajatele taristu loomine või maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Vooru eelarve on 15 miljonit eurot ning saame juba hetkel öelda, et paraku kõigile toetust ei jagu. Järgneb taotluste sisukas hindamisperiood ning jaanipäevaks selguvad olulisemad ja kõige suurema keskkonnamõjuga projektid, mis toetust saavad.“ 

Taotlusvoor oli avatud veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.

Taotluste kogusummas soovitakse enim toetust veemajanduse vallas – 23,8 miljonit eurot (72 projekti). Järgneb keskkonnateadlikkus 4,1 miljoni euroga (718 projekti), mille hulgas on ka koolide ja lasteaedade 510 taotlust kogusummas 1,3 miljonit eurot õppeprogrammides osalemiseks. Ringmajanduses soovitakse toetust 3,2 miljonit eurot (48 projekti), looduskaitses 3,1 miljonit eurot (86 projekti), metsanduses 878 tuhat eurot (24 projekti), kalanduses 757 tuhat eurot (34 projekti), merekeskkonnas 706 tuhat eurot ja atmosfääriõhu kaitses 593 tuhat eurot (2 projekti).

Täpne ülevaade taotluste arvude, mahtude ja valdkondade eelarvete kohta: 

 

Maakondadest enim projekte esitati Harjumaalt (237) ja Tartumaalt (159), järgnesid Pärnumaa (59), Lääne-Virumaa (53), Viljandimaa (49) ning Ida-Virumaa (49). Raplamaalt saabus 37, Võrumaalt 35, Jõgevamaalt ja Järvamaalt 31, Valgamaalt 28, Saaremaalt 24, Läänemaalt 23, Põlvamaalt 22 ja Hiiumaalt 9 taotlust. Eesti-üleseid projekte esitati 151.

Keskkonnaprojekte olid oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid. Toetuse taotlemine toimus keskkonnaministri määruse nr 13 alusel.   
KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.