Jäätmete taotlusvooru pikendatakse kuni 31. maini

15. mai 2018 | 10:44

KIK pikendab taotluste vastuvõttu projektidele, mille eesmärk on valmistada jäätmeid ette korduskasutuseks ja suurendada Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2018 kell 17. Toetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.

Voorust toetatakse jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. Samuti jäätmete korduskasutuseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu, korduskasutuskeskuste rajamist ja keskustesse inventari soetamist. Toetuse maksimaalne suurus on 5 miljonit eurot ühe taotleja kohta.

Taotleda saab kohalik omavalitsus, selle asutus või kohalike omavalitsuste ühendus. Samuti eraõiguslik juriidiline isik ning teatud tegevustele ka mittetulundusühing. Täpsema info taotlemise tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt. Taotlemine käib E-toetuste süsteemi kaudu.

Tegemist on struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 ettevõtete ressursitõhususe meetmega, mille töötas välja Keskkonnaministeerium.