Jäätmete ringlussevõtu projektidele soovitakse toetust 9,5 miljonit eurot

26. jaanuar 2017 | 11:02

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks kaheksa taotlust, millega soovitakse toetust jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamiseks. Projekte esitati üle kogu Eesti ning soovitud toetussummad jäävad vahemikku 2,7 miljonist kuni 83 000 euroni. KIK hindab taotluste vastavust ning toetuse saajad selguvad 2017. aasta mai lõpuks.

Toetust sai küsida jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamiseks, korduskasutuskeskuse rajamiseks ja inventari soetamiseks. Samuti liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtuks ja ringlussevõtu ettevalmistamiseks. Lisaks tekstiilijäätmete liigiti kogumiseks vajalike kogumismahutite ja presside soetamiseks.

Taotlused esitasid jäätmekäitlusega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Tegemist on avatud taotlusvooruga struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 ettevõtete ressursitõhususe meetmest. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.