Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taotlusvooru infopäeva salvestused

27. juuni 2018 | 13:36

KIK avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. 15. juunil toimunud infopäeva salvestused on nüüd KIKi kodulehelt leitavad. 

KIK avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Taotlusvoorust jagatakse toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Täpsem info toetuse kohta KIKi kodulehelt siit. 

Taotlusvooru infopäev toimus reedel, 15. juunil kell 12 hotellis Euroopas Ida-Euroopa saalis (Paadi 5, Tallinn). Filmisime infopäeva üles, et need, kes tulla ei saanud, saaks samuti ülevaate kuuldust ning tekkinud küsimustest. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise toetus eraisikutele, osalejate küsimused – Antti Tooming, Keskkonnaministeerium

Nõuded taotlusele ja taotluste esitamine, osalejate küsimused – Tiiu Noormaa ja Kätlin Tammoja, SA KIK

Toetust jagatakse Euroopa Liidus Ühtekuulvusfondi vahenditest ning meetme töötas välja Keskkonnaminsiteerium.