Eesti ettevõtted saavad Euroopast toetust innovaatiliste tehnoloogiaprojektide elluviimiseks

27. oktoober 2021 | 10:55

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Keskkonnaministeerium julgustavad Eesti ettevõtteid osalema Euroopa Liidu Innovatsioonifondist toetuse taotlemisel, mis on suunatud innovaatilistele madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamisele ja kasutuselevõtule. Suurprojektide voor avanes 26. oktoobril ning taotlusi saab esitada kuni 3. märtsini 2022. Taotlusvooru eelarve on 1,5 miljardit eurot.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Kati-Liis Kensap sõnab, et Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üks maailma suurimaid uuenduslike vähese heitega tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks suunatud programme. „See on ka suurepärane võimalus Eesti ettevõtetel otse Euroopast saada toetust mahukate ettevõtmiste võimalikult kiirelt turule toomiseks. Kõik see annab veelgi jõulisema tõuke rohepöörde elluviimiseks ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks,“ selgitab Kensap. 

„Kuigi kõik projektid Euroopas konkureerivad omavahel, siis KIK ja Keskkonnaministeerium pakuvad Eesti ettevõtjatele siin kohapeal tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust,“ selgitab KIKi partnerlussuhete koordinaator Kaia Treier. „Julgustame huvilisi meiega ühendust võtma. Teame juba eelmisest voorust, et konkurents on suur ja rahastatakse üksnes mõjusamaid,“ lisab ta. Treier toob veel esile uuenduse, et sellel aastal on suurprojektide taotlemine üheetapiline, mis vähendab oluliselt taotluse esitamise ja rahastusotsuste tegemise vahelist aega.

1,5 miljardi euro suuruse eelarvega voorust rahastatakse taastuvenergia tootmise ja kasutamise, energiaintensiivse tööstuse, energia salvestamise ning süsiniku kinnipüüdmise, kogumise ja kasutamise valdkonna projekte. Taotlema oodatakse projekte, mille kogueelarve on vähemalt 7,5 miljonit eurot. Toetuse määr on 60% projekti innovaatilisest komponendist. Konkurss on avatud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi ja Norra projektidele kuni 3. märtsini 2022. Väikeprojektide vooru avamine toimub tõenäoliselt märtsis 2022.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni taotluste esitamise portaali kaudu. Toetusvooru infopäev toimub 10. novembril. Rohkem infot Euroopa Liidu Innovatsioonifondi kohta leiab eesti keeles KIKi kodulehelt ja inglise keeles Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Eelmisel aastal esitati suurprojektide vooru 311 rahastustaotlust, neist seitse Eestist. Need projektid on veel hindamisel.

Teise üleeuroopalise otsetoetusena on hetkel avatud LIFE programm, kust toetatakse keskkonna- ja kliimaprojekte 580 miljoni euroga. Toetusi on võimalik taotleda looduse ja bioloogilise mitmekesisuse, ringmajanduse ja elukvaliteedi, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning puhtale energiale ülemineku valdkondades. LIFE programmist saavad toetust Euroopa Liidus registreeritud MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused. 2. novembril toimub huvilistele ka LIFE programmi veebipõhine töötuba. Rohkem infot LIFE kohta leiab eesti keeles LIFE Eesti kodulehelt.   

KIK ja Keskkonnaministeerium tutvustavad Innovatsioonifondi ja LIFE programmi võimalusi ettevõtetele täna-homme, 27.-28.10 Kultuurikatlas toimuva rohetehnoloogiakonverentsi GreenEST Summit demoalal.