Eelinfo 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru kohta

30. oktoober 2020 | 13:51

KIK avab 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru uue aasta alguses. Täpsed kuupäevad veel selguvad. KIKi kodulehelt leiab nüüd eelinfo, millistele tegevustele saab toetust taotleda, et saaksite oma tööaega planeerida. 

2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvoorust saab toetust kaheksas valdkonnas konkreetsetele tegevustele. 

NB! Täpsustame vooru avamisel, millistele teemadele ootame teavituskampaaniate taotlusi. 
Põhikooli klasside ja lasteaia koolieelikute rühma aktiivõppeprogrammidel osalemiseks toetuse taotlemiseks plaanime avada eraldi taotlusvooru 2021 kevadel.

NB! Selles voorus ei toeta me riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade, restaureerimis- ja rekonstrueerimisprojektide koostamist ja elluviimist ning kaitstavatel aladel poollooduslike koosluste taastamist. Samuti ei toeta infrastruktuuri (vaatetormid, matkarajad, jne) ja kaitsealade külastuskeskuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist.

NB! 2021. aasta teises pooles avame eraldi vooru, kust on võimalus toetust taotleda jäätmete alamprogrammist jäätmetekke vältimise ning toodete või tootekomponentide korduskasutuseks ja ohtlike jäätmete (sh eterniidi) kogumisringide korraldamiseks.

PS! Kõikide toetatavate tegevuste eritingimused ja eelarved avaldame koos vooru väljakuulutamise otsusega selle aasta detsembris. Samuti võivad toetatavad tegevused täpsustuda keskkonnaprogrammi eelarve jagunemise arutelude tulemusel.

Andmesüsteemi KIKAS saab taotlusi sisestama hakata siis, kui vooru avame. Praegu jagame eelinfot, et saaksite oma aega ja töid paremini planeerida. 

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, korteriühistud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.