Biometaani tanklate võrgustik laieneb veelgi

13. juuni 2018 | 10:30

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab kolmanda taotlusvooru biometaani tarnimise taristu ning uute tankimisvõimaluste rajamiseks.

Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on kuni 35% projekti kohta ning maksimaalne toetuse summa projekti kohta on 350 000 eurot. Taotlusvooru esialgne eelarve on ligi 400 000 eurot ning sõltuvalt laekunud taotluste hulgast kaaluvad KIK ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium taotlusvooru eelarve suurendamist.

„Eelarve suurendamine sõltub eelkõige tanklavõrgu regionaalse kaetuse saavutamisest ning mitmekesisemate tankimisvõimalustega tanklate rajamisest,“ sõnas KIKi projektikoordinaator Aive Haavel, lisades, et eriti oodatud on LNG tankimisvõimekusega tanklate rajamine.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud alates 19. juunist kuni 3. augustini 2018. Taotlemine toimub läbi E-toetuste keskkonna.

Täpsemad taotlemise tingimused ja juhised leiab KIKi kodulehelt.

Samaaegselt on KIKis avatud taotlusvoor ka biometaani kasutuselevõtmise toetamiseks avalikel liinivedudel, kuhu on taotlema oodatud kõik avaliku teenindamise lepingu alusel liinivedu korraldavad asutused. Taotlemise eeltingimuseks on surugaasi kasutavate busside olemasolu ning programmi raames makstakse kinni surugaasi ja biometaani hinnavahe.

Biometaani toetusprogrammi eesmärk on taastuvate transpordikütuse kasutamise laialdasem levik, mis loob eeldused ka kohaliku metaankütuse tootmise käivitamiseks.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Taustainfo

Eelmistes taotlusvoorudes rahastas KIK kokku 15 tanklaprojekti 2,67 miljoni euroga. Biometaani tankimisvõimekusega tanklad rajatakse Tallinnasse Sikupilli asumisse ja Pääskülla, Põlvasse, Valka, Rakverre, Paidesse, Jõhvi, Haapsallu, Viljandisse, Kuressaarde ja Kuusallu. Rakverre ja Jõhvi rajavad tanklad nii Alexela Oil AS kui ka Eesti Gaas AS. Toetust saanud Võru ja Jüri tanklad on tänaseks kasutusvalmis.

KIKi kaudu suunatavate toetuste eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et aidata kaasa taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamisele. Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10%-ni aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.