Biojäätmete kompostrite ja konteinerite ostuks esitati 47 taotlust

02. november 2021 | 17:30

Kohalikele omavalitsustele mõeldud taotlusvooru esitati KIKile 47 taotlust 14 947 kompostri ja konteineri soetamiseks kogusummas 2,5 miljonit eurot. Toetusvooru eelarve on 1,47 miljonit eurot.

Toetust said taotleda kohalikud omavalitsused ja nende loodud koostööorganisatsioonid konteinerite ja kompostrite ostuks. Kodukompostriks loetakse kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs. Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud kuni 140-liitrine kogumismahuti.

Lisaks toetatakse sellest voorust projektiga seotud trükiste ja digitaalsete materjalide väljaandmist ning teavitustegevust.

Rahastusotsused tehakse hiljemalt veebruaris 2022. Toetuse kohta leiab lisainfot siit.

Toetust antakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.