Aprillis avame koolidele suunatud toetused

30. märts 2021 | 15:14

Aprillis avame kaks haridusasutustele suunatud taotlusvooru, milleks on lasteaia ja põhikooli õppekäigud ning õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine.

Aprillis avame kaks haridusasutustele suunatud taotlusvooru, milleks on lasteaia ja põhikooli õppekäigud ning õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine.

LASTEAIA JA PÕHIKOOLI ÕPPEKÄIKUDE TOETUSED (keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm)

 • Toetame põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes,
 • taotluse saab esitada haridusasutus või selle pidaja,
 • toetuse suuruseks on kuni 250 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta ning seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks,
 • toetus on mõeldud 2021/2022 õppeaastal toimuvate õppekäikude rahastamiseks;
 • taotlemine toimub infosüsteemi KIKAS kaudu ja taotlusi saab esitada 3. maini 2021,
 • toetuse tutvustamiseks toimub infotund 8. aprillil kell 15 veebi teel,
 • täpsemat informatsiooni taotlemistingimuste kohta ja infotunnile registreerumise võimaluse leiab SIIT,
 • küsimuste korral pöördu KIKi projektikoordinaatori Angelika Verš poole (angelika.versh [at] kik.ee, 6 274 311).

ÕPILASTE ROHETEHNOLOOGIA TEADLIKKUSE SUURENDAMISE TOETUSED

 • Toetame 1.-9. klasside õpilastele suunatud rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projekte, mis arendavad õpilaste teadlikkust teadusest ja rohetehnoloogia nutikatest lahendustest. Selleks võivad olla näiteks õpilasi kaasavate rohetehnoloogiaprojektide korraldamine või teadlikkuse suurendamisega seotud algatused, mis toovad teaduse õpilastele lähemale ning õpetavad nutikaid lahendusi leidma. Teadlikkuse suurendamise projekt võiks lisaks teoreetiliste teadmiste edastamisele olla ka praktilise suunitlusega. Teadlikkuse suurendamise projekti võib ellu viia näiteks kooli teadus- või keskkonnaringis, see võib olla klassi või teatud õpilaste osalusel elluviidav tegevus, teatud klasside õpilastele peetav praktiliste näidetega loeng või meeskonnas (kuhu kuuluvad ka õpilased) tehtav kooli arendav rohetehnoloogiaalane projekt,
 • taotluse saavad esitada koolidhuvikoolid, keskkonnahariduskeskused, mittetulundusühingud,
 • ühe projekti toetuse summa on 2000 - 10 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr on 95% abikõlblikest kuludest, 
 • juhime tähelepanu, et taotlus tuleb esitada E-toetuste keskkonnas (mitte KIKASes)!
 • toetuse tutvustamiseks toimub mai alguses virtuaalne infopäev,
 • taotluste vastuvõtt algab aprilli keskpaigas ja kestab kaks kuud. Täpsemad kuupäevad selguvad lähiajal ja seejärel lisame need ka taotlusvooru lehele,
 • info toetuse kohta leiab SIIT,
 • küsimuste korral pöördu KIKi projektikoordinaatori Ööle Janson´i poole (oole.janson [at] kik.ee, 522 9893)

Et oleks lihtsam kuupäevades orienteeruda, panime kahe taotlusvooru olulisemad kuupäevad ajateljele. 

 
​Info 2019. ja 2020. aastal rahastatud lasteaia ja põhikooli õppekäikude kohta

2019. aasta rahastatud lasteaia ja põhikooli õppekäikude (lihtsustatud keskkonnateadlikkuse programm) projektid, mis olid suunatud eelkõige 2019/2020 õppeaastaks, kuid seoses eelmise aasta eriolukorraga kevadel said pikendatud sellesse õppeaastasse, tuleb selle õppeaastaga ära lõpetada. Selleks palume hiljemalt juunikuus esitada süsteemis KIKAS projekti kohta lõppmakse koos aruandega. Vajadusel on võimalik õppekäike pikendada kuni 31.08.2021. Kui saate siiski õppeprogrammidel osaleda veel mais/juunis ja mõni käik või arve jääb hilisemaks kui 21. juuni, palume esitada ametlik pikenduskiri koos põhjendusega projektikoordinaatorile või KIKi üldmeilile info [at] kik.ee.

2020. a rahastatud projekte oleme valmis pikendama järgmisesse õppeaastasse. KIKi poolse ühise pikenduse teeme, kui selgub, et ka mais ei saa programmidel osaleda. See tähendab, et kui Teie projekti lõpptähtaeg on hilisem, kui 30. aprill, ei pea Te ise hakkama praegu pikendust taotlema. Kindlasti anname sellest kõigile projektide kontaktisikutele ka teada. Programmide läbiviimise edasilükkamisel järgmisesse õppeaastasse võivad programmidel käia samad klassid, kes sel õppeaastal käimata jäävad. Kuna 9. klass on järgmisel õppeaastal gümnaasiumis ja ei lähe toetuse tingimuste alla, siis nende klasside asemel võib käia mõni teine klass, kes ei olnud projektis kaastatud (nt uus esimene). Vajadusel on võimalik ka programme muuta. Sel juhul soovitame uued programmid meiega enne meili teel kooskõlastada. Kui Te ei soovi programmide läbiviimist järgmisesse õppeaastasse edasi lükata, saate projekti ära lõpetada ning esitada lõppmakse koos aruandega nende programmide ja kulude osas, mis on sel õppeaastal läbi viidud.

Juhendi lihtsustatud korras aruande esitamiseks leiate KIKi kodulehelt.

Küsimuste korral pöörduge julgelt oma projektikoordinaatorite poole. Nende kontaktid leiate SIIT