Aegviidu Puit investeeris 4,67 miljonit eurot biokatlamajja ja puidu kuivatamisesse

09. juuni 2017 | 09:38

AS Aegviidu Puit sai valmis biokütusel töötava katlamaja ja puidukuivatid. Projekt läks maksma 4 674 425 eurot, millest katlamaja ehitamiseks vajalik 562 221 eurot saadi toetusena SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) siseriiklikust keskkonnaprogrammist. Ülejäänud investeeris projekti AS Aegviidu Puit.

„Vaadates viimase viie aasta investeeringuid oleme valmis ehitanud sisuliselt uue saeveski. Vanast saeveskist ei ole järel peaaegu mitte midagi. Aastatel 2012-2013 laiendati tootmisterritooriumi, ehitati valmis uus saeveski ja sorteerimisliin. Viimases etapis ehitasime välja lõplikult palgilao, rajasime uue katlamaja ning puidukuivatid,“ ütles AS Aegviidu Puit tegevjuht Martin Heintalu.

„KIKi poolt on hea meel, et rajatud uus katlamaja on küll suurem, aga samas ka oluliselt keskkonnasõbralikum, kuna kasutab täielikult taastuvat biokütust. Oluliselt väheneb ka transpordi jalajälg, sest toetuse saaja saab saematerjali kuivatada ja jäätmeid kasutada kohapeal,“ ütles KIKi toetuste üksuse juht Priit Parktal.

Rajatud 3,5 MW katlamaja asendab vana, väiksema võimsusega õlikatelt. KIK toetas uue katla rajamist keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist.

AS Aegviidu Puit kuulub koos AS Viiratsi Saeveski ja AS Viru-Nigula Saeveskiga ühte gruppi. Koos turustatakse oma toodangut Nordwood´i kaubamärgi alt. Saeveskites töötab kokku 150 töötajat kellest Aegviidus 50 töötajat. Grupi tootmismaht aastal 2016 oli 241 600 m3 saematerjali.