700 000 eurot maksnud katlamaja tõi Loo alevikku soodsama toasooja

09. oktoober 2017 | 16:48

Adven avas 3. oktoobril Jõelähtme valla keskuses Loo alevikus ligi 700 000 eurot maksnud uue puiduhakke katlamaja, millega paranes ligi 2000 elaniku ja ettevõtte soojusega varustamise kindlus.

Uus katlamaja võimaldab energiaettevõttel langetada aleviku kaugkütte piirhinda ligikaudu kümne protsendi võrra. Ligi aasta kestnud ehitustööde käigus ehitati Loo alevikku uus katlamaja hoone, kütuseladu ja rajati kaugküttevõrgu-ühendus ning vajalikud ligipääsuteed.

Ehitustöödega asendati ebastabiilse hinnaga maagaas põhikütusena soodsama ja keskkonnasõbraliku puiduhakkega, mis toetab kohalikke metsandusettevõtteid. “Tänu uuele katlamajale on Lool järsud kaugkütte hinna muutuse riskid maandatud. Selle kinnituseks esitame lähiajal Konkurentsiametile kaugkütte piirhinna langetamise taotluse,” ütles Adven Eesti juhatuse esimees Urmo Heinam, kelle sõnul vaadatakse energiaettevõtteid enamasti ikka kahtlustavalt kui need investeeringud jutuks võtavad.

“Lool tõestasime, et lisaks langevale hinnale ja kasvanud varustuskindlusele tähendab investeering ka stabiilse hinnaga kodumaise puiduhakke kasutusele võtmist.” Loo katlamaja investeeringust ligi poole kattis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

“Taastuva kütuse kasutamine katlas on igati keskkonnasõbralik. Lisaks saab kahe katlaga toota soojust paindlikumalt ja efektiivsemalt, mis on samuti Loo katlamajale toetuse andmise üks eesmärkidest,“ ütles KIKi projektikoordinaator Jaanika Lilienberg.

Kahe megavatise võimsusega puiduhakke katlamaja, mis varustab kohalike elamute kõrval soojusega ka toiduainetööstusi Lunden Food ja Kikas ning valla allasutusi, ehitasid riigihankes parima pakkumuse esitanud ettevõtted Silindia Ehitus ja Bio Mobitek.Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Loo aleviku katlamaja puiduhakkele üleviimist Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” kokku ligi 320 000 euroga.

Adven on üks Eesti suurimaid soojuse tootjaid, mis tegutseb kaheksateistkümnes kaugküttepiirkonnas üle Eesti. Ettevõte pakub energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega era- ja ärikliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. Ettevõttes töötab 75 inimest.

Lisainfo ja küsimused: Kaarel Kutti, Adven Eesti infojuht, Tel. 555 4 1989 

Adveni Eesti pressiteade