44 kohalikku omavalitsust soovivad tänavavalgustust uuendada

03. oktoober 2018 | 10:32

Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tänavavalgustuse renoveerimise II taotlusvooru tähtajaks 44 taotlust. Kokku küsitakse toetust 33,22 miljonit eurot ning projektide kogumaksumus on 47,22 miljonit eurot.

„Tänavavalgustust soovitakse uuendada üle kogu Eesti ja erinevas mahus, nii jäävad soovitud toetussummad 41-st tuhandest eurost kuni 3 miljoni euroni,“ kirjeldab laekunud taotlusi KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „KIK hindab nüüd taotluste vastavust toetuse andmise aluseks olevale määrusele ning toetuse saajad selguvad 2019. aasta alguses.“

Toetuse andmise eesmärk on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb kaasaegsete valgustite ja juhtimistehnoloogia tõttu energia kasutamine. Taotlejaks sai olla kohaliku omavalitsuse üksus või äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele.

Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on taotlusvoorus võimalik rahastada 80 kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 miljonit eurot ning toetuse minimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 35% ja maksimaalne osakaal 80%.

Esimeses taotlusvoorus said toetuse 22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kogusummas ligi 10 miljonit eurot. Teise taotlusvooru maht on 20 miljonit eurot.

Toetust antakse meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning toetust eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.