19 projekti abil soovitakse arenguriikides kliimamuutustega võidelda

19. november 2020 | 14:00

KIKile laekus tähtajaks 19 taotlust, millega soovitakse arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda. Kokku küsitakse toetust 2 854 054 eurot. Taotlusvooru eelarve on 1 455 000 eurot.

Projektitaotlusi esitati väga erinevates valdkondades, näiteks ringmajandus, taimekasvatus, energeetika, keskkonnateadlikkus, veemajandus, metsandus jms. Kliimamuutusi soovitakse leevendada nii Moldovas, Gruusias, Keenias, Jordaanias, Aserbaidžaanis, Ukrainas, Pakistanis kui ka Namiibias.

Rahastust saanud projektid selguvad veebruaris 2021. 

Rohkem saab toetuse kohta infot siit.

Taustainfo

Rahvusvaheline Pariisi kokkulepe näeb ette, et arenenud riigid aitaksid arenguriike kliimamuutuste leevendamisel ja kliimamuutuste mõjudega kohanemisel. Eesti on lubanud aastani 2020 panustada igal aastal miljon eurot rahvusvahelisse kliimakoostöösse ja arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse.

Toetust antakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tulust ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.