Võru kaugküttevõrgu rekonstrueerimine II

Project introduction

Projektiga rekonstrueeritakse vanu kehvas seisus torustikke Kooli, Liiva ja Petseri tänaval ning rajatakse ühendused 14 uue klienti jaoks. Töökindla ja mugava toasooja saavad mitmed Võru elamud ja ettevõtted, sh endine autobaasi ala Põllu tänaval, õigeusu kirik ning A1000 Marketi kauplus. Projekti tulemusena väheneb lokaalsete
saasteallikate arv Võru linnas ning Võru kaugküttevõrk muutub efektiivsemaks.