Vinni-Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Project introduction

Tagada Vinni, Pajusti ja Viru-Jaagupi tarbijatele kvaliteetne joogivesi vastavalt määrusele nr 82 ning kvaliteetne ja jätkusuutlik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenus.