Viljandi Männimäe linnaosa kaugküttetorustiku renoveerimine

Project introduction

Projektiga renoveeritakse Viljandi linna Männimäe piirkonnas ca 2,4 km kaugküttetorustikku. Projekt on vajalik vana, 1980-ndatel aastatel rajatud halvas seisukorras, avariiohtliku ja suure soojakaoga soojustorustiku asendamiseks uue, eelisoleeritud torustikuga. Projekti tulemusena tõuseb tarbijate varustuskindlus ja vähenevad renoveeritava piirkonna kaugküttetorustiku soojakaod. Väiksemad trassikaod tähendavad, et väheneb ka põletatava kütuse kogus koos koormusega keskkonnale.