Vändra aleviku biokütuse katlamaja

Project introduction

Projekti tulemusel valmib kaasaegne, efektiivne ning kohalikul taastuval kütusel töötav katlamaja, mis hakkab keskkonnasõbralikult varustama Vändra aleviku soojustarbijaid. Sellega väheneb oluliselt sõltuvus suurtes piirides kõikuva hinnaga imporditud maagaasist. Vändra aleviku elanikele tagatakse stabiilse hinnaga soojusvarustus.