Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimine

Project introduction

Kütmiskulude alandamiseks viiakse Koonga ja Lõpe katlamajad hakkepuidu kütusele. Koonga katlamajja rajatakse hakkeladu ja uus katel. Lõpe katlamajja hakkeladu.