Harku Karjäär AS ressursitõhususe investeering

Project introduction

AS Harku Karjäär investeerib meetme ,,Ettevõtete ressursitõhusus" abil pesuliini paigaldamisesse ettevõtte territooriumile, eesmärgiga väärindada ettevõtte territooriumil ladustatud purustamisprotsessi käigus tekkinud mittelikviidne materjal.