"Eidapere Kooli metsa aasta 2011 projekt"

Project introduction

Eidapere Kooli 20011/2012 õppeaasta peateema on mets kui elukeskkond. Projekti eesmärk on võimaldada viibida õpilastel erinevates puude kasvualadel. Linn, maa, saared.
Lõpptulemusena teadvustada metsa kui elukeskkonna terviklikust ja olulisust nii inimesele kui ka igale elusolendile metsas.