Skip to content
Accessibility

Keskkonda säästva suhtumise kujundamine MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna noorte seas 2012. aasta kevadel

Eesmärgiks on kujundada keskkonnasäästlikku suhtumist piirkonna 8 omavalitsuse (Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma ja Vara valla ning Mustvee linna) 14-15 aastatste noorte seas, tehes seda läbi praktiliste ülesannete ning õppereiside AS Epler&Lorenzi ohtlike jäätmete käitluskohta ja Räpina paberivabrikusse.

Toetuse saaja Mittetulundusühing Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 4823.98 €
Toetuse summa 4339.15 €
Projekti number 2166
Rahastamise aasta 2011
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2011-2
Status Lõpetatud