Taotlusvoor tänavavalgustuse uuendamise projektidele

Toetuse andmise eesmärgiks on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut.

Vaata veel

Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatame projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalikke töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vaata veel

KIKil on uus koduleht

Ootame tagasisidet.

Avalda oma arvamust siin

Avatud taotlusvoor ettevõtete ressursikasutuse analüüsimiseks

Toetame ülevaatliku ja detailse auditi tegemist ning ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

Vaata veel

Riik toetab lasteaedade rekonstrueerimist ligi 14 miljoni euroga

KIK valmistab koostöös Rahandusministeeriumiga ette avatud taotlusvooru kohaliku omavalitsuste lasteaedade rekonstrueerimiseks.

Vaata veel

Taotlusvoor veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks

Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida