Riik toetab lasteaedade rekonstrueerimist ligi 14 miljoni euroga

KIK valmistab koostöös Rahandusministeeriumiga ette avatud taotlusvooru kohaliku omavalitsuste lasteaedade rekonstrueerimiseks.

Vaata veel

Avatud taotlusvoor ettevõtete ressursikasutuse analüüsimiseks

Toetame ülevaatliku ja detailse auditi tegemist ning ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

Vaata veel

Avatud taotlusvoor vooluveekogude tervendamise projektidele

Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel. Taotluste tähtaeg 10. oktoober 2016.

Vaata veel

Riik annab keskkonnaprojektide elluviimiseks ligi 30 miljonit eurot

365 projekti ja 27 813 403 eurot.

Vaata veel

Taotlusvoor veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks

Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida