Omavalitsused saavad 14 miljonit lasteaedade rekonstrueermiseks

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Aasta 2019 lõpuks on planeeritud lasteaedadesse investeerida ligikaudu 14 miljonit eurot.

Vaata veel

Taotlusvoor ettevõtete ressursikasutuse analüüsimiseks

Toetame ülevaatliku ja detailse auditi tegemist ning ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

Vaata veel

Taotlusvoor jäätmete ringlussevõtu toetamiseks

Toetatakse jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist. Samuti liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu ja nende ringlussevõtuks ettevalmistamist. Lisaks tekstiilijäätmete liigiti kogumiseks vajalike kogumismahutite ja presside soetamist.

Vaata veel

Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatame projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalikke töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida