Language switcher

 

TÜ LOODUSMUUSEUMI ÕPIKESKKONNA JA EKSPOSITSIOONI KAASAJASTAMINE

Print
 
 
Üldandmed
Projekti nimetus:
TÜ loodusmuuseumi õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamine
KIK toetuse taotlemise rahuldamise kuupäev ja otsuse nr:
19.07.2010 nr 1-25/153, muudetud 12.03.2012 nr 1-25/61, 01.02.2013 nr 1-25/15, 05.12.2013 nr 1-25/237, 27.06.2014 nr 1-25/77, 03.03.2015 nr 1-25/25, 30.03.2015 nr 1-25/47, 27.07.2015 nr 1-25/212
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr:
2.2.0701.10-0086
Toetuse taotlemise rahuldamise abikõlblikkuse lõpp:
20.12.2015
ERF toetuse väljamakstud summa:
1 867 061,30 eurot
Toetuse saaja:
Tartu Ülikool
Toetuse saaja esindaja:
Reet Mägi
KIKi projektikoordinaator:
Eerika Purgel
Projekti piirkond:
Tartu linn
Toetuse saaja kodulehekülg:
natmuseum.eu
Projekti eesmärk
Projekti eesmärk on suurendada keskkonnahariduse kättesaadavust ja kvaliteeti. Renoveeritakse ekspositsioonisaalid ja uuendatakse püsinäitus. Suurendatakse aktiivõppe võimalusi ning arendatakse muuseumi õpitubade virtuaaltuge. Loodusmuuseumi kollektsioonid muudetakse kättesaadavaks allikaks õppekava täiendavates programmides eri kooliastmete õpilastele, õpetajate täiendkoolituses ja elukestvas õppes, huvipäevadel ja teistes huvihariduse vormides. Erivajadustega inimestele tagatakse füüsiline ligipääs muuseumisse.
Projekti tegevuste lühikirjeldus
TÜ loodusmuuseumi õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamise raames toimub: projekteerimine, ehitus- ja renoveerimistööde teostamine; ekspositsiooni ja sisekujunduse projekteerimine ja teostamine; audiovisuaalsete seadmete ja tehnika soetamine.

 

banner
banner
banner
banner