Language switcher

 

Teabepäevad

Print

Meede „Avaliku sektori kohaliku omavalitsuse allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ 

Toetuse taotlejate infopäev toimub 8. septembril 2016 kell 13 Rahandusministeeriumi saalis E212 (aadress: Endla 13, Tallinn). Infopäeval osalemiseks on vajalik registreerida hiljemalt 1. septembriks SIIN

 

Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 ÜF meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ tegevus "Vooluveekogude tervendamine"

Toetuse taotlejate infopäev toimub 31. augustil 2016 Tartus Keskkonnaameti majas kell 11:00-15:00 (aadress: Aleksandri 14, 2. korruse saal). Infopäeval osalemiseks on vajalik registreerida hiljemalt 26. augustiks SIIN. Täpsem ajakava.

banner
banner
banner
banner